Wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2022/2023 będą wydawane
w formie papierowej w przedszkolu w terminie 1.02.2022-10.02.2022r.