Sala Doświadczeń Świat jest w naszym przedszkolu od początku roku szkolnego 2018/2019. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy „Snoezelen” (czyt. snucelen) – terapii znanej i stosowanej od niemalże 35 lat na całym świecie, a która polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym.  Metoda ta pozwala osiągać zaskakujące efekty terapeutyczne, wśród których można wymienić na przykład: redukcję zachowań niepożądanych, poprawę komunikacji i kontaktów
z otoczeniem, pobudzenie kreatywności i eksploracji, poprawę koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcję lęku i apatii, łagodzenie bólu i stresu, zmniejszenie zmęczenia
i wyczerpania.

Naczelna zasada Snoezelen głosi: „Nic nie musi być zrobione, wszystko jest dozwolone.”
W Sali Doświadczania Świata zmierzamy z jednej strony do aktywizacji dziecka poprzez stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia. Terapia w Sali Doświadczania Świata ogranicza zachowania agresywne lub autoagresywne. Na osoby nerwowe, agresywne, ze stereotypowymi ruchami wpływa uspokajająco i wyciszająco. Natomiast osoby bierne pobudza i zachęca do aktywności. Umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z terapeutą, poprawia samopoczucie, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, doskonali spostrzeganie oraz rozwija zainteresowania, wywołuje zadowolenie i ułatwia pokonywanie lęku.

W Sali Doświadczania Świata, w zależności od specjalnych potrzeb dzieci, prowadzący może również wykorzystywać inne alternatywne metody pracy bądź też elementy różnych terapii, np. SI, wybrane ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Shelborne, Program Aktywności Knillów (przedszkolaki), może prowadzić biblioterapię, itp. Najważniejsze jest to, aby uczestnicy zajęć czuli się tu dobrze i bezpiecznie, by odczuwali radość z własnego działania, poznawali i przeżywali świat swoimi wszystkimi zmysłami, nabywając jednocześnie nowych doświadczeń.