KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1

IM MARII KOWNACKIEJ

W RYDULTOWACH

 1. Misja przedszkola

Nasze hasło :  „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech”.

(…) Maria Kownacka

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Wprowadzamy System Motywacji określający zasady postępowania.

Wizja Przedszkola

 1. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 2. Logopeda
 3. Specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej
 4. Instruktor tańca i choreografii
 5. Nauczyciel języków obcych
 6. Nauczyciel w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  1. Bardzo dobrze wyposażone przedszkole
   1. Pomoce dydaktyczne
   1. Wyposażenie sal
   1. Dobrze i nowocześnie wyposażony plac zabaw
   1. Zielony ogród przedszkolny, oczko wodne, działka ziół, budki lęgowe, stacja meteorologiczna, ścieżka ekologiczna z kolorowymi tablicami, pojemniki do zbierania deszczówki
  1. Organizacja „Piżamowa noc z Plastusiem” w ramach nowatorskich metod pracy(metoda projektu)
  1. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne:

 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.
 • Wprowadzanie podstaw gry w szachy we wszystkich grupach wiekowych
 • Praca wg koncepcji Planu Daltońskiego
 • Praca wg programu edukacji przedszkolnej wspierający wielokierunkowo rozwój aktywności dziecka „Klucz do uczenia się”

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka- festiwal Holy
 • Obchody urodzin dzieci z wręczaniem baloników
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • „Dzień latawca”- popołudniowe spotkanie integrujące całą społeczność przedszkola
 • Urodziny Plastusia
 • Wieczór wróżb „Andrzejki”,
 • Spotkanie z Skarbnikiem w sztolni
 • Kiermasz świąteczny
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka
 • Wigilijka dla dzieci
 • bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Ekologiczna marzanna
 • Palma Wielkanocna i zajączek- popołudniowe spotkanie integrujące całą społeczność przedszkola
 • dzień Ojca i Matki : w formie festynu,
 • Ekologiczny rajd z Plastusiem
 • Dzień Dziecka – Olimpiada Sportowa „Plastusiowo na sportowo”
 • „Piżamowa noc z Plastusiem”
 • zakończenie roku szkolnego

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez  stronę internetową, a także gadżety, m.in. woreczki, koszulki z logo.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.